Skankody i kody ASCII klawiszy

Informacje te pochodzą z Ralf Brown's Interrupt List oraz ze znakomitej książki Art of Assembly Language Programming (wersja dla DOS-a) autorstwa Randalla Hyde'a. Książkę można za darmo ściągnąć z Webstera


(przeskocz skankody)
Skankody (scan codes) wysyłane przez klawiaturę
Klawisz Naciśnięcie Zwolnienie Kl Nac Zwol Kl Nac Zwol Kl Nac Zwol
Esc 01 81
] } 1B 9B
. > 34 B4
END 4F CF
1 ! 02 82
ENTER 1C 9C
/ ? 35 B5
DÓŁ 50 D0
2 @ 03 83
Ctrl 1D 9D
PShift 36 B6
PGDN 51 D1
3 # 04 84
A 1E 9E
* (num) 37 B7
INS 52 D2
4 $ 05 85
S 1F 9F
alt 38 B8
DEL 53 D3
5 % 06 86
D 20 A0
spacja 39 B9
SysRq 54 D4
6 ^ 07 87
F 21 A1
CAPS 3A BA
/ (num) E0 35 B5
7 & 08 88
G 22 A2
F1 3B BB
enter (num) E0 1C 9C
8 * 09 89
H 23 A3
F2 3C BC
F11 57 D7
9 ( 0A 8A
J 24 A4
F3 3D BD
F12 58 D8
0 ) 0B 8B
K 25 A5
F4 3E BE
LWin 5B DB
- _ 0C 8C
L 26 A6
F5 3F BF
PWin 5C DC
+ = 0D 8D
; : 27 A7
F6 40 C0
Menu 5D DD
BkSp 0E 8E
‘ " 28 A8
F7 41 C1
ins (num) E0 52 D2
Tab 0F 8F
~ ` 29 A9
F8 42 C2
del (num) E0 53 D3
Q 10 90
LShift 2A AA
F9 43 C3
home (num) E0 47
C7
W 11 91
\ | 2B AB
F10 44 C4
end (num) E0 4F CF
E 12 92
Z 2C AC
NUM 45 C5
pgup (num) E0 49 C9
R 13 93
X 2D AD
SCRLCK 46 C6
pgdn (num) E0 51 D1
T 14 94
C 2E AE
HOME 47 47
lewo (num) E0 4B CB
Y 15 95
V 2F AF
GÓRA 48 C8
prawo (num) E0 4D CD
U 16 96
B 30 B0
PGUP 49 C9
góra (num) E0 48 C8
I 17 97
N 31 B1
- (num) 4A CA
dół (num) E0 50 D0
O 18 98
M 32 B2
5 (num) 4C CC
Palt E0 38 B8
P 19 99
LEWO 4B CB
PRAWO 4D CD
Pctrl E0 1D 9D
[ { 1A 9A
, < 33 B3
+ (num) 4E CE
Pauza E1 1D 45
E1 9D C5
(brak)

Na żółto, małymi literami i napisem num oznaczyłem klawisze znajdujące się (moim zdaniem) na klawiaturze numerycznej.

Kody ASCII klawiszy z modyfikatorami
Klawisz Skankod kod ASCII z Shift z Control z Alt z NumLock z CapsLock z Shift+CapsLock z Shift+NumLock
Esc 01 1B 1B 1B (brak) 1B 1B 1B 1B
1 ! 02 31 21 (brak) 7800 31 31 31 31
2 @ 03 32 40 0300 7900 32 32 32 32
3 # 04 33 23 (brak) 7A00 33 33 33 33
4 $ 05 34 24 (brak) 7B00 34 34 34 34
5 % 06 35 25 (brak) 7C00 35 35 35 35
6 ^ 07 36 5E 1E 7D00 36 36 36 36
7 & 08 37 26 (brak) 7E00 37 37 37 37
8 * 09 38 2a (brak) 7F00 38 38 38 38
9 ( 0A 39 28 (brak) 8000 39 39 39 39
0 ) 0B 30 29 (brak) 8100 30 30 30 30
- _ 0C 2D 5F 1F 8200 2D 2D 5F 5F
+ = 0D 3D 2B (brak) 8300 3D 3D 2B 2B
BkSp 0E 08 08 7F (brak) 08 08 08 08
Tab 0F 09 0F00 (brak) (brak) 09 09 0F00 0F00
Q 10 71 51 11 1000 71 51 71 51
W 11 77 57 17 1100 77 57 77 57
E 12 65 45 05 1200 65 45 65 45
R 13 72 52 12 1300 72 52 72 52
T 14 74 54 14 1400 74 54 74 54
Y 15 79 59 19 1500 79 59 79 59
U 16 75 55 15 1600 75 55 75 55
I 17 69 49 09 1700 69 49 69 49
O 18 6F 4F 0F 1800 6F 4F 6F 4F
P 19 70 50 10 1900 70 50 70 50
[ { 1A 5B 7B 1B (brak) 5B 5B 7B 7B
] } 1B 5D 7D 1D (brak) 5D 5D 7D 7D
ENTER 1C 0D 0D 0A (brak) 0D 0D 0A 0A
CTRL 1D (brak) (brak) (brak) (brak) (brak) (brak) (brak) (brak)
A 1E 61 41 01 1E00 61 41 61 41
S 1F 73 53 13 1F00 73 53 73 53
D 20 64 44 04 2000 64 44 64 44
F 21 66 46 06 2100 66 46 66 46
G 22 67 47 07 2200 67 47 67 47
H 23 68 48 08 2300 68 48 68 48
J 24 6A 4A 0A 2400 6A 4A 6A 4A
K 25 6B 4B 0B 2500 6B 4B 6B 4B
L 26 6C 4C 0C 2600 6C 4C 6C 4C
; : 27 3B 3A (brak) (brak) 3B 3B 3A 3A
‘ " 28 27 22 (brak) (brak) 27 27 22 22
~ ` 29 60 7E (brak) (brak) 60 60 7E 7E
LShift 2A (brak) (brak) (brak) (brak) (brak) (brak) (brak) (brak)
\ | 2B 5C 7C 1C (brak) 5C 5C 7C 7C
Z 2C 7A 5A 1A 2C00 7A 5A 7A 5A
X 2D 78 58 18 2D00 78 58 78 58
C 2E 63 43 03 2E00 63 43 63 43
V 2F 76 56 16 2F00 76 56 76 56
B 30 62 42 02 3000 62 42 62 42
N 31 6E 4E 0E 3100 6E 4E 6E 4E
M 32 6D 4D 0D 3200 6D 4D 6D 4D
, < 33 2C 3C (brak) (brak) 2C 2C 3C 3C
. > 34 2E 3E (brak) (brak) 2E 2E 3E 3E
/ ? 35 2F 3F (brak) (brak) 2F 2F 3F 3F
PShift 36 (brak) (brak) (brak) (brak) (brak) (brak) (brak) (brak)
* (num) 37 2A (brak?) 10 (brak) 2A 2A (brak?) (brak?)
alt 38 (brak) (brak) (brak) (brak) (brak) (brak) (brak) (brak)
spacja 39 20 20 20 (brak) 20 20 20 20
caps lock 3A (brak) (brak) (brak) (brak) (brak) (brak) (brak) (brak)
F1 3B 3B00 5400 5E00 6800 3B00 3B00 5400 5400
F2 3C 3C00 5500 5F00 6900 3C00 3C00 5500 5500
F3 3D 3D00 5600 6000 6A00 3D00 3D00 5600 5600
F4 3E 3E00 5700 6100 6B00 3E00 3E00 5700 5700
F5 3F 3F00 5800 6200 6C00 3F00 3F00 5800 5800
F6 40 4000 5900 6300 6D00 4000 4000 5900 5900
F7 41 4100 5A00 6400 6E00 4100 4100 5A00 5A00
F8 42 4200 5B00 6500 6F00 4200 4200 5B00 5B00
F9 43 4300 5C00 6600 7000 4300 4300 5C00 5C00
F10 44 4400 5D00 6700 6100 4400 4400 5D00 5D00
num lock 45 (brak) (brak) (brak) (brak) (brak) (brak) (brak) (brak)
scroll lock 46 (brak) (brak) (brak) (brak) (brak) (brak) (brak) (brak)
home 47 4700 37 7700 (brak) 37 4700 37 4700
góra 48 4800 38 (brak) (brak) 38 4800 38 4800
pgup 49 4900 39 8400 (brak) 39 4900 39 4900
- (num) 4A 2D 2D (brak) (brak) 2D 2D 2D 2D
lewo 4B 4B00 34 7300 (brak) 34 4B00 34 4B00
5 (num) 4C 4C00 35 (brak) (brak) 35 4C00 35 4C00
prawo 4D 4D00 36 7400 (brak) 36 4D00 36 4D00
+ (num) 4E 2B 2B (brak) (brak) 2B 2B 2B 2B
end 4F 4F00 31 7500 (brak) 31 4F00 31 4F00
dół 50 5000 32 (brak) (brak) 32 5000 32 5000
pgdn 51 5100 33 7600 (brak) 33 5100 33 5100
ins 52 5200 30 (brak) (brak) 30 5200 30 5200
del 53 5300 2E (brak) (brak) 2E 5300 2E 5300


Spis treści off-line (Alt+1)
Spis treści on-line (Alt+2)
Ułatwienia dla niepełnosprawnych (Alt+0)