Wyszukiwanie opiera się na wyrażeniach regularnych zgodnych z Perlem, bez patrzenia na wielkość znaków. Tak więc:

  1. Jeśli chcesz wyszukać ciąg liter, po prostu wpisz ten ciąg.
  2. Jeśli chcesz wyszukać jakieś słowo (ciąg liter otoczony nie-literami), wpisz \bsłowo\b, razem z odwrotnymi ukośnikami.
  3. Jeśli słowo ma być jedynym w linii, wpisz ^słowo$
  4. Jeśli masz tylko cały fragment słowa, po prostu wpisz ten fragment.
  5. Jeśli chcesz wyszukać znaki (litery, grupy liter, słowa) oddzielone dowolnymi innymi znakami, to w polu wyszukiwania wpisz między nie wyrażenie .* (kropka i gwiazdka, bez spacji w środku i na końcach)

Wszystko, co widać w części 16-tej działa tak, jak tam napisano i jest obsługiwane. Dodatkowo, \d oznacza [0-9], \w oznacza [a-zA-z0-9_], \s - znak biały, \b - granicę wyrazu.
Więcej szczegółów na stronach Perla.

Nie wolno podawać wyrażeń pasujących do dowolnego łańcucha znaków, na przykład .*, samych kropek itp. Wyrażenia powinny mieć co najmniej dwa znaki długości.

Spis treści on-line (klawisz dostępu 2)
Ułatwienia dla niepełnosprawnych (klawisz dostępu 0)